ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ยุโรป: HASHTAG GERMANY - SWITZERLAND 
เดินทาง 18-25 ก.ย./ 13-20 พ.ย./
4-11, 18-25, 20-27 ธ.ค./
เยอรมัน : มิวนิค BMW World  อัลลิลันซ์ อารีน่า
สเตเด้ียม เมืองโฮเฮนวานเกา
ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา ปราสาทลินเดอฮอฟ
เมืองเอททัล เมืองฟุส พิพิธภัณฑเ์มืองฟุสเซ่น
โบสถ์ HEILIG-GEIST-SPITALKIRCHE
สวิตเซอร์แลนด์ : น้ำตกไรน์ฟาลล์เมืองลูเซิร์น
สิงโตแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล เมืองกรินเดอวาลด์
ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ทะเลสาบเบรียนซ์
แกรนด์โฮเต็ลกีสบาค ฮาร์เดอร์คูลม์ สะพานไม้ชาเปล
ราคาทัวร์เพียง : 68,991 บาท

ทัวร์เกาหลี: TRENDY SUMMER 
หมู่บา้นเทพนิยายไชน่าทาวน์
SEOULLO7017
พระราชวังเคียงบกเอเวอร์แลนด์
ทงแดมุน เมียงดง
DUTYFREE ฮงอิค
ราคาทัวร์เพียง : 14,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน: HASHTAG TAIWAN NEWYEAR 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ชมตึกไทเป 101
วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่
วัดหลงซานซื่อ ร้านพายสับปะรด
GERMANIUM   DUTY FREE
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง
ราคาทัวร์เพียง : 26,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน: HASHTAG TAIWAN HOLIDAY 
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ชมตึกไทเป 101
วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่
วัดหลงซานซื่อ ร้านพายสับปะรด
ศูนย์ GERMANIUM   DUTY FREE
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
ราคาทัวร์เพียง : 24,999 บาท

ทัวร์พม่า: HASHTAG MINGALABA  
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวมอดอว์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระพุทธรูปนอนที่สวยงามใน พระราชวังบุเรงนอง
ราคาทัวร์เพียง : 12,999 บาท

Page 1 of 38 reccord 

 1 2 3 >  Last ›  

[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!